MÅLRET MED SEGMENTERING

Når du er kommet godt i gang med at få e-mail adresser til din kontaktliste, er det vigtigt at du sender det mest relevante indhold til nyhedsbrevsmodtagere. Det gør du ved at segmentere dine kontakter.

Vores segmenter kan du bruge som et centralt sted, til at administrere dine kontakter enten ud fra demografi som f.eks. alder, køn, interesse eller ved at bruge dynamisk data.

Med dynamisk segmentering kan du f.eks. oprette et segment ud fra det data vi henter om dine kontakter.

  • Geo data: segmentér på hvem der har åbnet dit nyhedsbrev i Odense.
  • Aktivitet: beløn dine mest aktive brugere, eller send et ekstra godt tilbud til de inaktive.
  • Kampagner: Gensend et bestemt nyhedsbrev til dem der ikke fik åbnet det.
  • Links: Send et tilbud til dem der har klikket på bestemte links

Når du har sat dine segmenter op, kan du også skræddersy et nyhedsbrev med segmentlinks, hvor enkelte dele bliver vist udelukkende til et eller flere bestemt segmenter.

Eller brug dine segmenter til at målrette, hvem der skal have vist en bestemt kategori af f.eks. Facebook bannere.

Opret nemt segmenter med dropdowns

Opret nemt segmenter til dine nyhedsbreve med dropdown

Målret enkelte nyhedsbreve eller autoresponders til et bestemt segment, så det kun er segmentet der modtager det.

Når du laver dit nyhedsbreve, kan du også vælge bestemte sektioner eller byggeblokke, der kun skal vises til et eller flere segmenter.

På den måde får du nemt mange versioner af det samme nyhedsbrev, da det kan vise forskelligt indhold afhængigt af hvilket segment læseren tilhører.

Har din kontakt klikket på link omhandlende priser? Vis ekstra tilbud kun til det segment.

Vis ekstra indhold til bestemt segmenter
Segmentering på automatiske mails

Sender du automatiske nyhedsbreve?

Så kan du også tilpasse hvem der skal se hvilket indhold med segmentering.

Her et eksempel hvor segmentering er lavet på sprog, og der derfor sendes 2 sprogversioner ud til den samme kontaktliste.

Når dine segmenter viser mere interesse i et emne vha. åbning af et nyhedsbrev, kliks eller besøg på din hjemmeside, kan du også bruge Bulsenders integration til at følge op på den interesse.

  • Send kontakten videre til et CRM vha. vores Zapier integration.
  • Overfør kontakten til Facebook remarketing med vores indbyggede remarketing modul.
  • Send yderligere opfølgende mails om emnet vha. vores autorespondere.
  • Lær mere om kontakterne vha. vores databerigelse
  • Tilknyt kontakten til en bestemt kollega som f.eks. en sælger eller phoner med vores leadværktøj.
Remarketing på nyhedsbrevssegmenter